యూ ట్యూబ్ కీ బోర్డు షార్ట్ కట్స్ తెలుసుకోండి

మనం యూ ట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తున్నపుడు ప్లే, ఫార్వర్డ్, రివైండ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీనికి ప్రతీ సారి మౌస్ కర్సర్ ని ఉపయోగించి మనం కావాల్సిన ఆప్షన్ బటన్ ని

Read more