మీ వైఫై నెట్ వర్క్ యొక్క మర్చిపోయిన పాస్ వర్డ్ ని తెలుసుకోవడం ఎలా?

మనం ఇళ్ళలో గానీ, ఆఫీస్ లో గాని నెట్ కి వైఫై నెట్ వర్క్ ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తు ఉంటాం. ఒకసారి మొబైల్, పిసి, టాబ్లెట్ లో

Read more

మార్కెట్ లోకి కొత్తగా Lava Helium 12 లాప్ టాప్

లావా మార్కెట్ లోకి కొత్తగా Lava Helium 12 లాప్ టాప్ ని విడుదల చేసింది. ఈ లాప్ టాప్ ధర రూ. 12,999.   మీ జి-మెయిల్

Read more