ఆండ్రాయిడ్ Oreo తో #Lava Z60s స్మార్ట్ ఫోన్(ధర రూ.4949)

లావా కంపెనీ మార్కెట్ లోకి కొత్తగా ఆండ్రాయిడ్ Oreo తో పనిచేసే Lava Z60s స్మార్ట్ ఫోన్ ని విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ యొక్క ధర రూ.4949.

Read more

మార్కెట్ లోకి కొత్తగా Lava Helium 12 లాప్ టాప్

లావా మార్కెట్ లోకి కొత్తగా Lava Helium 12 లాప్ టాప్ ని విడుదల చేసింది. ఈ లాప్ టాప్ ధర రూ. 12,999.   మీ జి-మెయిల్

Read more