యూ ట్యూబ్ కీ బోర్డు షార్ట్ కట్స్ తెలుసుకోండి

మనం యూ ట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తున్నపుడు ప్లే, ఫార్వర్డ్, రివైండ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీనికి ప్రతీ సారి మౌస్ కర్సర్ ని ఉపయోగించి మనం కావాల్సిన ఆప్షన్ బటన్ ని

Read more

ముఖ్యమైన VLC మీడియా ప్లేయర్ కీ బోర్డు షార్ట్ కట్స్ తెలుసుకోండి

మనం వీడియోస్ ప్లే చేయడానికి రకరకాల వీడియో ప్లేయర్స్ ఉపయోగిస్తుంటాం. వీటిలో VLC మీడియా ప్లేయర్ ఒకటి. వీడియోస్ ని ప్లే చేస్తున్నపుడు ఎక్కువగా మౌస్ ని ఉపయోగించి

Read more