మీ కంప్యూటర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ తెలుసుకోవడం ఎలా?

మీరు క్రొత్త కంప్యూటర్ని కొన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే, ఏ ప్రాసెసర్, ఎంత RAM, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క వెర్షన్ ఏమిటి మరియు మిగతా  స్పెక్స్ గురుంచి వెదుకుతూ

Read more